informatie over wie je gegevens verwerkt

privacyverklaring floorlife

Privacyverklaring Floorlife

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-03-2022.

Welkom bij Floorlife. Hét merk dat staat voor een complete collectie moderne vloeren. Vloeren die zich onderscheiden door design, kwaliteit én prijs. Een vloer die iedere ruimte voorziet van de juiste ambiance. Met Floorlife geef je kleur aan jouw unieke stijl. Op onze websiteFloorlife.nl kunt u het assortiment bekijken en als u iets vindt dat u bevalt, kunt u direct een staal of prijsopgave aanvragen. Floorlife is een merk van Cotap B.V.

Onze privacyverklaring in het kort

Cotap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website Floorlife.nl en de diensten van Floorlife. Voor de duidelijkheid wordt in de privacyverklaring gebruik gemaakt van de naam Floorlife. Uw privacy is voor Floorlife van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestem ming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leg gen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoons gegevens die bij ons verwerkt zijn.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Floorlife. Onze contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Bestellen van een sample

Er komt een hoop kijken bij het aanschaffen van de juiste vloer. We helpen u daarom graag met advies op maat. Daarom kunt u, wanneer u geïnteresseerd bent in onze producten, via ambiant.nl een prijsopgave aanvragen of een staal bestellen. Wanneer u bij ons een aanvraag doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze aanvraag netjes af te kunnen handelen.

Het opstellen en toesturen van de prijsopgave en het toesturen van de stalen wordt uitgevoerd door onze dealers. U kiest zelf een dealer tijdens het aanvraagproces. Om uw aanvraag uit te kunnen voeren delen wij uw persoonsgegevens met de door u gekozen dealer.

De dealer gebruikt uw persoonsgegevens vervolgens om uw aanvraag te behandelen. (Bijvoorbeeld het bezorgen van de stalen). Verder kan de dealer uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over de prijsopgave of de geleverde stalen. Bijvoorbeeld, om zeker te weten dat de stalen in goede orde ontvangen zijn en om te informeren of een ander staal gewenst is omdat dit misschien beter past. De dealer kan u dan ook te woord staan over andere vragen die u misschien heeft.

Uiteindelijk is de dealer zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de precieze verwerking van uw persoonsgegevens door de dealer, verwijzen wij u graag door naar diens privacyverklaring.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, dit omdat we er zeker van willen zijn dat we u goed van dienst zijn geweest.

Vloerretour

Bij het kopen van een nieuwe vloer van Floorlife kunt u izich inschrijven voor ons Vloerretour programma.Wanneer u de vloer laat verwijderen komen wij deze bij u ophalen om te recyclen. Klik op de link voor meer informatie over Vloerretour. Om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst.

Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Uw factuur en de aankoopdatum van de vloer

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening, dus in ieder geval tot wij de vloer bij u hebben opgehaald. De gegevens bewaren wij langer indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, dit omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden? Floorlife deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Dealers

Om die diensten te verlenen kan Floorlife uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Floorlife doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Floorlife neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corri geren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om per soonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@floorlife.nl.

Cotap beschikt ook over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). U kunt met vragen over privacy binnen Cotap en vragen over (de uitoefening van) uw rechten contact opnemen met de FG via fg@cotap.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens of u helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cotap B.V.
h.o.d.n. Floorlife
Oosterbrugstraat 27
8281BT Genemuiden

e-mailadres: privacy@floorlife.nl
Telefoonnummer: +31 (0)38 385 1515
KvK-nummer: 05054147


Wijzig uw cookievoorkeuren

 

Vergelijk producten (0)